Newsletter

Podaj adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego mydlarniawarszawa.pl, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym mydlarniawarszawa.pl, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży towarów i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Właścicielem sklepu internetowego MYDLARNIAWARSZAWA.PL działającego pod adresem www.mydlarniawarszawa.pl jest DESTRA Karolina Czarzasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Małej Łąki 6/15 kod pocztowy 02-793. NIP: 9512095066, REGON: 145859951

 

SŁOWNIK

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie internetowym

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w Sklepie internetowym

 

I. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie ze klepu internetowego, jak również rejestracja w Sklepie internetowym, są bezpłatne. 

2. Koniecznym do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do składania w nim zamówień, jest posiadanie przez Kupującego komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową, a także aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Składanie zamówień przez Kupującego na stronie www.mydlarniawarszawa.pl jest po uprzedniej rejestracji Kupującego jako Użytkownika Sklepu internetowego lub bez dokonywania takiej rejestracji.

4. Rejestracja Kupującego jako użytkownika sklepu wymaga podania przez Kupującego następujących informacji w formularzu rejestracyjnym:

a) danych logowania – adresu e-mail oraz podania wybranego przez Kupującego hasła,

b) danych osobowych – imię, nazwisko, adres, oraz zaakceptowania Regulaminu sklepu. Rejestrując konto, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

5. Po założeniu przez Kupującego konta użytkownika Sklepu internetowego mydlarniawarszwa.pl logowanie będzie następowało po wpisaniu przez Kupującego adresu e-mail oraz hasła wskazanego przy rejestracji.

6. Kupowanie bez dokonywania rejestracji wymaga podania przez Kupującego jego danych osobowych, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz zaakceptowania Regulaminu sklepu mydlarniawarszwa.pl , a także wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.

7. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu internetowego należy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@mydlarniawarszawa.pl  z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

II. INFORMACJE O PRODUKTACH I CENACH

1. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny towarów wskazanych na stronie Sklepu internetowego:

a) podawane są w złotych polskich

b) zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT)

c) nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego.

3. Informacja „Oferta na zamówienie” oznaczać może, że towar nie jest dostępny w sprzedaży detalicznej lub jest dostępny tylko na indywidualne zamówienie

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Kupujący poprzez kliknięcie ikony ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE składa Sklepowi internetowemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży (tj. zakupu wybranych towarów). Przyjmuje się, iż Kupujący świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji złożonego zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożonego zamówienia. Przez przedmiot i warunki realizacji zamówienia rozumie się cenę, wielkość, charakterystykę, ilość, czas, koszt i sposób dostawy towarów zamówionych przez Kupującego.

2. Kupujący oprócz ceny za wybrane produkty zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki, które różnią się w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy towarów. (Sposoby dostawy rzeczy są wskazane poniżej w pkt. IV).

3. Kupujący po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie jego złożenia w Sklepie internetowym - drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy rejestracji konta Użytkownika adres e-mail.

4. Ze względu na dużą rotację towarów w magazynie, istnieje możliwość, że towar dostępny w Sklepie internetowym w momencie wpłynięcia zamówienia może być już niedostępny.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w pkt. 3 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Kupującego za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep internetowy zwróci niezwłocznie wpłacone pieniądze.

6. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w pkt. 3 powyżej, w celu podjęcia przez Kupującego decyzji o sposobie realizacji zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kupujący ma następujące możliwości:

a) częściowa realizacja - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

b) anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep internetowy niezwłocznie zwróci należność Kupującemu w odpowiedniej części.

7. Najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia wskazanego w pkt. 5 powyżej Sklep internetowy potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Kupującego w formularzu zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu internetowego o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 1 powyżej. 

8. Do sprzedaży produktów z działu PROMOCJE przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, więc realizacja zamówień nastąpi według kolejności wpływania zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą ofertą sprzedaży.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, który jest dołączany do przesyłki zawierającej zamawiany towar. Na życzenie Klienta wystawiona zostanie faktura VAT na wskazany podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Prośbę o wystawienie faktury VAT  prosimy wpisywać w polu [komentarz do zamówienia]

10. Wszelkie wątpliwości oraz wybór koloru czy zapachu w przypadku oferty zróżnicowanej w ramach jednego towaru prosimy wpisywać w polu [komentarz do zamówienia].

 

IV. Dostawy

Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem In Post lub firmy spedycyjnej. Koszty i orientacyjny czas dostawy:

a) Kurier ( przedpłata na konto, lub karta płatnicza on-line  paczka do 5 kg, 2 dni) - 14,60 zł

b) In Post paczkomaty ( przedpłata na konto, lub karta płatnicza on-line  paczka do 5 kg, 2 dni) - 10,00 zł

 

UWAGA!!! Przy składaniu zamówienia na produkty mogące ulec uszkodzeniu mechanicznemu (potłuczeniu, wyszczerbieniu) zalecamy wybór sposobu dostawy poprzez firmę kurierską.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Po zaksięgowaniu przelewu towar będzie przygotowany dla Kupującego w sklepie stacjonarnym:

Stara Mydlarnia, Warszawa ul. Chmielna 4

W przypadku wagi powyżej 5 (słownie: pięciu) kg koszt wysyłki będzie ustalany indywidualnie w porozumieniu z kupującym.

W przypadku złożenia zamówienia na kwotę powyżej 450 złotych dostawa jest bezpłatna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

V.  FORMY PŁATNOŚCI

a) przedpłata na konto

b) on-line kartą płatniczą (płatność Shoper)

c) kartą płatniczą:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przedpłatę na konto należy dokonać na poniższy numer konta:

13 1600 1462 1841 7965 2000 0001

którego właścicielem jest DESTRA Karolina Czarzasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Małej Łąki 6/15 kod pocztowy 02-793.

Uwaga! W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko Zamawiającego, oraz numer zamówienia.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

 

VI. Czas realizacji

1. Termin realizacji zamówienia  wynosi od 2-5 dni roboczych (jeśli produkt znajduje się na magazynie) + czas dostawy liczony od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia o którym mowa w pkt. III ppkt 3.

2.  W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych nie zostanie zaksięgowana wpłata na konto zamówienie zostaje anulowane.

3. W przypadku braku towaru klient jest o tym informowany za pomocą poczty elektronicznej.

3. Sklep internetowy mydlaniawarszawa.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli okaże się, że na dzień wpłynięcia zamówienia produkt jest niedostępny. O braku towaru Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

4.Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską to 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin.

5. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.

 

VII. Odbiór paczki i reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, czy niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem. Reklamacje można przesłać na formularzu reklamacyjnym - można go pobrać klikając TUTAJ.

2. W związku z możliwym uszkodzeniem przesyłki w czasie dostawy, zalecamy Kupującym dokładne sprawdzenie, czy przesyłka zawierająca zamówione towary nie jest uszkodzona mechanicznie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków w zawartości przesyłki należy spisać protokół szkody kurierskiej. Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.

Następnie należy przesłać spisany protokół wraz z formularzem reklamacyjnym (zamieszczonym powyżej) drogą elektroniczną na adres sklepu: sklep@mydlarniawarszawa.pl lub pocztą na adres sklepu stacjonarnego:

ul. Chmielna 4, 00-020 Warszawa z dopiskiem "Stara Mydlarnia".

3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, a następnie powiadomi Kupującego o decyzjach związanych z przyjęciem reklamacji i sposobie dalszego postępowania.

4. Spisanie protokołu szkody nie jest koniecznym warunkiem uwzględnienia reklamacji. W razie braku możliwości spisania protokołu szkody z uwagi na sprzeciw dostawcy przesyłki, o fakcie tym należy poinformować Sklep w zgłoszeniu reklamacji.

5. Reklamacje z powodu uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą przyjmowane jedynie w przypadku paczek dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej, bowiem wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem.

6. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (słownie: dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru.

7. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar lub towary wraz z dowodem ich zakupu i opisem reklamacji do siedziby Sklepu.

8. Sklep w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Sklep niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sklep internetowy zwróci niezwłocznie Kupującemu należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Kupujący nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego towaru.

11. Sklep internetowy nie przyjmuje zwrotów żadnych paczek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Postanowienia wskazane w niniejszym punkcie mają zastosowanie jedynie w przypadku Konsumenta.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie internetowym w terminie 14 (słownie: czternastu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkami określonymi poniżej.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (można go pobrać klikając tutaj), jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila:

sklep@mydlarniawarszawa.pl

Jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, wówczas Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Sklep internetowy nie odbiera przesłanych Konsumentowi rzeczy w wykonaniu zawartej umowy. Konsument winien odesłać lub przekazać zakupioną rzecz do siedziby Sklepu internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 (słownie: czternaście) dni. Wraz ze zwrotem rzeczy Konsument winien przesłać otrzymaną fakturę lub paragon.

6. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy będzie musiał ponieść Konsument. Sklep internetowy nie przyjmuje zwrotów żadnych paczek odsyłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (słownie: czternastu)  dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji,  chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności.

8. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. Poz. 827), Kupujący ma prawo do sprawdzenia rzeczy w sposób niewykraczający poza sposób w jaki mógłby sprawdzić produkt w sklepie stacjonarnym. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku świadczenia, którego przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub rzeczy które wykraczają poza standardową ofertę sklepu, czyli przygotowanych na specjalne, indywidualne zamówienie Kupującego, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb określonych w Zamówieniu (np. komentarzu do zamówienia). 

11. Zakupiony towar należy zwrócić do siedziby Sklepu :

ul. Chmielna 4, 00-010 Warszawa z dopiskiem "Stara Mydlarnia".

  

IX.  DANE OSOBOWE

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych Kupującego może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep internetowych usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie internetowym.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez DESTRA Karolina Czarzasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Małej Łąki 6/15 kod pocztowy 02-793.

3. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Kupującego w Sklepie internetowym.

4. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy w celu informowania Kupującego o nowych towarach i promocjach dostępnych w Sklepie internetowym.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

7. Kupujący podając swoje dane oświadcza, iż są to jego prawdziwe dane.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym Konsumentem, a Sklepem internetowym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu internetowego.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 (słownie: czternaście)dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl